The Shofar sounds to announce the
presence of God. It is also used to call all people
to awareness, to call us to AWAKE

MAILING LIST

Click here to receive our newsletter, monthly specials and join the draw for monthly give aways. Join our mailing list and win a DVD.

SHOPPING CART

Checkout

COUNSELOR'S CHAIR

Are you in need of guidance? How can we help? Click here to send us your request.

Whats up in your community?


20-21 Maart 2011


Geloofs gemeenskaps gesprek - Menora Midrash

Liewe Vriend (Pretoria omgewing),

 

Jy en jou gesin word uitgenooi na ‘n gesprek oor Geloofsgemeenskap, 20-21 Maart 2011 by die Voortrekkersaal, Sanford laan, Waterkloofrif.

 

GELOOFSGEMEENSKAP GESPREK

Eerste dag (sondag) 20 Maart

 

09:00-09:45                        Gebed, Inleiding, Agenda

09:45-10:30                        Wat is die basis van ons geloofsgemeenskap?

Hoe definieer ons die geloofsgemeenskap wat Vader tot stand gebring het tussen ons?

10:30-10:50                        TEEBREUK

10:50-11:30            Waartoe het Vader ons geroep in Suid-Afrika, Gauteng, Pretoria?

11:30-12:30                        Kom ons kyk na ons eie geestesgawes – Deel 1

12:30-13:30                        ETENSUUR

13:30-14-30                        Kom ons kyk na ons eie geestesgawes – Deel 2

14:30-15:00                        KOFFIEBREUK

15:00-15:55                        Ons geestesgawes en ons roeping – Deel 3

15:55-16:05                        REK BENE

16:05-16:50                        Vrae oor ons byeenkomste

1.     Waar wil ons byeenkom?

2.     Watter tyd wil ons byeenkom?

3.     Hoe werk die groep-indeling tydens ons byeenkomste?

4.     Wat wil ons doen tydens byeenkomste?

5.     Waaraan het ons ‘n behoefte i.t.v. byeenkomste?

6.     Enigiets anders oor ons byeenkomste.

7.     Die Grasdak en moontlikhede daarrondom

16:50-17:00                        Gebed

17:00                                     Braai saam

 

Tweede dag (maandag) 21 Maart

 

09:00-09:15                        Gebed, Agenda vir dag

09:15-10:30            Ouers en Kinders (Mini Menorah, Tieners, Bar/Bat Mitzva/Baracha, doop)

Hoe ons mense in nood kan bystaan: Weduwees, weeskinders en vreemdelinge; Kenia; Skuldvry.

                                    Ouer-kind gesprek as kind volwasse is           

10:30-10:50                        TEEBREUK

10:50-11:30            Finansies

                                    Woord-studie temas: eindtye, Babilon, Profesie.

Lering, konferensies, gassprekers, Woord-skool

Skakeling met ander groepe

11:30-12:00                        Samevatting, afsluiting, Gebed

 

Praktiese reëlings

 

Bring saam:  Kampstoele, eetgerei, piekniekmandjie vir Sondag middagete,

                        Ons beplan om saam te braai Sondagaand vanaf 17:00. 

Bring vleis en slaai en drinkies.

                        Jou shofar, bybel en skryfgoed.

 

Sal voorsien word:  Kole en braaigeriewe vir So aand.  Koffie en tee geriewe vir breuktye.

 

Kinders:  Daar gaan twee studente wees wat toesig gaan hou oor die kinders.

Ons gaan weer twee springkastele huur – een waterglybaan, so bring asb swemklere en handdoeke.

 

Koste: Dit gaan ons help om die koste te dek as elkeen R50 per persoon (volwassenes en kinders) kan gee.  Ons wil jou egter nie weerhou om te kom as jou finansies druk nie, en daarom gaan ons net ‘n donasie-houer neersit en jy kan ‘n donasie gee na jou vermoë.

 

Plek:  Ons het die Voortrekkersaal in Sanford laan (Waterkloofrif) bespreek hiervoor.

Sanford laan draai uit Rigel weg iewers tussen die N1 Snelweg en voordat Rigel Koningin Wilhelmina laan word.

In Sanford laan is ‘n bordjie wat die voortrekkersaal aandui.

 

Verblyf:

Indien jy wil oorslaap op 19/20 Maart, laat weet my asb.  Daar sal sekerlik mense van ons geloofsgemeenskap wees wat jou en jou gesin kan huisves.

 

Jan de Beer

 

Mobile: +27824474822